Selymes peremizs

Kelet-európai faj, melynek elterjedési területe a Kaukázus vidékétől a Bálkán-félszigetig és a Kárpát-medencétől kissé nyugatra eső területekig tart. Hazánkban elterjedése igen korlátozott: míg a Dunántúli-középhegységben és az Északi-középhegység déli peremein gyakori, ezektől kicsit távolodva már igazi ritkaságnak számít és éppúgy hiányzik a Dunántúl csapadékos területein, mint az Alföld száraz részein.

Igazi melegkedvelő sztyeppi faj. Száraz gyepekben, sziklagyepekben, erdőssztyepréteken fordul elő. Gyakran több négyzetméteres foltokat alkot, ám az egyedek közül minden évben csak néhány virágzik, sőt árnyas, beerdősödött élőhelyen a virágzása elmarad. Míg tőlevelei arasznyinál alig nagyobbak, virágzó szára 20–30 cm magasra is megnőhet.

Latin neve (oculus christi = Krisztus szeme) feltűnő, nagy sárga virágaira utal. Jellegzetes erezetű nyeles tőleveleiről pedig az év szinte bármely időszakában megismerhető. Tő- és szárlevelei selymes szőrűek, e tulajdonságáról nyerte magyar nevét.

Hazánkban 1988 óta védett, természetvédelmi értéke 5000 Ft.

I BUILT MY SITE FOR FREE USING