Alapvető célunk a természet védelme, különösen a természetvédelem társadalmi és szakmai vonatkozásainak támogatása, valamint a természet védelmét magalapozó adatok gyűjtése és a kutatás.

Elsődleges feladatunknak tekintjük széles társadalmi rétegek önkéntes alapú bevonását a természeti értékekkel kapcsolatos adatgyűjtésbe, illetve más, aktív közreműködésre serkenteni az érdeklődőket az értékek megőrzése, állapotuk javítása érdekében.

Kiemelt érdeklődéssel fordulunk a védett és fokozattan védet, valamint védelemre érdemes emlősfajaink felé, de bármely más természeti érték megismerésével, védelmével kapcsolatos tevékenység megjelenhet programjaink között.

Az Egyesülethez bárki csatlakozhat, aki céljainkkal egyetért és tenni is szeretne értük! Ha elfogadod az alapító okiratban megfogalmazottszabályokat, akkor a belépési nyilatkozat kitöltésével, eljuttatásával jelezheted belépési szándékodat. A kitöltött nyilatkozatot az info@vadonkozosseg.hu címen várjuk. Üdv a fedélzeten!
Rólunk image
I BUILT MY SITE FOR FREE USING